Топ filmi

Драма
Джонатан Деми

Въпреки че темата за СПИН е подхващана от телевизията, най-вече във високо оце­нената драма Слана (1985) и в независимото кино (Дълготраен спътник...