семейни отношения

Чудо / Wonder (2017)
Драма
Стивън Чбоски

От една страна момчето Август Пулман е като всички останали момчета на неговата възраст. Той обича да ходи на рождени дни на приятелите си, да...

Очаквай неочакваното
Kомедия
Кърк Джоунс

"Очаквай неочакваното" това не е наръчник за бременни или е наръчник, но поднесен под друга форма. Тук няма да бъдат представени фразите от типа...