премиера

Тор (Thor)
27 април 2011
Кенет Брана

Тор е богът на светкавиците , хвърлен на земята и принуден да живее сред хората като наказание, за това, че разпалил древна вражда довела до война...