злодей

Еднооките Валета
Уестърн
1961
Марлон Брандо

Еднооките валета се заиграва отлично с художествените елементи, брилянтния избор на Малдън за злодей в противовес на типичните му роли и други...