Мери Стийнбъргън

Четири Коледи / Four Christmases (2008)
Kомедия
Сет Гордън

Сигурно се питате, възможно ли е да има четири Коледи? Е, в този филм е възможно, защото става дума за четири семейства, с които са свързани...

Драма
Джонатан Деми

Въпреки че темата за СПИН е подхващана от телевизията, най-вече във високо оце­нената драма Слана (1985) и в независимото кино (Дълготраен спътник...